Privacy - Veteranen Radio old

Ga naar de inhoud


Privacy verklaring


Veteranen TV & -Radio, een project van Stichting Twenty-four Seven, gevestigd te Geertruidenberg en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72499494.

Versie 1.0 d.d. 12-02-2021

Veteranen TV & -Radio kan haar activiteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens verwerkt worden. Uw privacy is voor ons van groot belang. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

- Alleen gebruiken om onze (ambtelijke) taken en werkzaamheden uit te voeren.
- Niet verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring.
- Zorgvuldig beveiligen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Stichting Twenty-four Seven en al haar projecten. U dient zich ervan bewust te zijn dat Veteranen TV & -Radio niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd, en voor zover deze niet behoren tot de websites van Twenty-four Seven.

Het gebruik van persoonsgegevens

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst goed te kunnen uitvoeren.
Communicatie Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten zo lang als naar de aard van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling. In enkele gevallen vragen wij naar uw persoonlijke gegevens als die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u verstrekt. Derden Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Onze bestuursleden, vrijwilligers of personeelsleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging
Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden. Inzien en aanpassen persoonsgegevens Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u recht op inzage in die gegevens. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u deze schriftelijk onder vermelding van de reden opvragen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

Web bezoek of gebruik van onze App(s)
Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvraging in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Over het algemeen gebruiken wij de genoemde gegevens om te kunnen volgen hoeveel gebruikers bijvoorbeeld luisteren, geluisterd hebben of de app(s) hebben gedownload. Geen van deze gegevens zullen wij opslaan en/of bewaren. Wij beperken ons alleen tot de aantallen, regio`s, en eventuele landen. En deze gegevens zijn dan algemeen zonder dat uw gegevens erbij staan.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat. In een cookie zit informatie opgeslagen. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben geen of slechts geringe gevolgen voor de privacy van de bezoeker van de website.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of emailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze diensten of website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Als een wettelijk voorschrift dat verplicht zullen wij gegevens ter beschikking stellen. Vragen en feedback Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@veteranen-tv.nl


Powered by Mpire & Twenty-four Seven
Postbus 155
4940 AD Raamsdonksveer
Telefoonnummer 0162-744180
radio@veteranen-tv.nl
Terug naar de inhoud